Kontakt:

Kancelaria Radców
Prawnych

ul. Bohaterów Getta
     Warszawskiego 23/4
     70-302 Szczecin
Telefony:

tel. +48 91 431-40-89
fax +48 91 431-40-91
Email:

kancelaria@radcowie.szczecin.pl

Kancelaria Radców Prawnych stanowi zespół trzech, współpracujących ze sobą, radców prawnych, który tworzą: 
 • Dr Katarzyna Anna Dadańska,
 • Tomasz Uldynowicz.

Mnogość upodobań i indywidualnych specjalności poszczególnych radców prawnych, 
w połączeniu ze sobą, daje efekt synergii, z którego korzystają nasi Klienci. Dzięki temu, Kancelaria może świadczyć zarówno kompleksową pomoc prawną jak i pomoc modułową (wyspecjalizowaną) wyselekcjonowaną przez Klienta. Dzięki współpracy z doradcami podatkowymi, notariuszami, adwokatami i doświadczonymi prawnikami praktykującymi także 
w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa, Kancelaria jest w stanie zaoferować pomoc prawną również Klientom o specyficznym, niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

Podstawowa oferta Kancelarii obejmuje prowadzenie spraw 
w następujących dziedzinach:

 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa służby zdrowia,
 • prawa pracy,
 • obsługi prawnej inwestycyjnych procesów budowlanych,
 • prawa nieruchomości,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa samorządowego,
 • prawa kontraktów.

Kancelaria zajmuje się również prawną windykacją należności, oraz świadczy zastępstwo procesowe i prawne przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Reprezentujemy również naszych Klientów w negocjacjach biznesowych i sporach pozasądowych, w tym także w sporach pracowniczych z pracodawcami.

   
   © 2008 MarTech Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone.